راه اندازی سوئیچ بیمه

الفبا-حسین بردبار:رییس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی از راه اندازی سوئیچ بیمه ای خبرداد که براساس آن اطلاعات سامانه سنهاب و نرم افزارهای بیمه گران و امکان صدور بیمه نامه به صورت مکانیزه و مستقیم دراختیار اینشورتک ها و استارتاپهای بیمه ای قرار می گیرد.

الفبا-حسین بردبار:رییس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی از راه اندازی سوئیچ بیمه ای خبرداد که براساس آن اطلاعات سامانه سنهاب و نرم افزارهای بیمه گران و امکان صدور بیمه نامه به صورت مکانیزه و مستقیم دراختیار اینشورتک ها و استارتاپهای بیمه ای قرار می گیرد. سید قاسم نعمتی، رییس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه خبری الفبا، با یادآوری این که در حال حاضر فرآیند صدور بیمه نامه با وقفه از طریق نماینده بیمه انجام می شود، افزود:درصورت فعال شدن این سوئیچ بیمه ای پس از آنکه پیشنهاد از مشتری دریافت شد،استارتاپ یا اینشورتک می تواند به صورت مستقیم بیمه نامه صادرکند. وی با بیان این که این سوئیچ می خواهد مبنای حضور استارتاپها در صنعت بیمه باشد، ادامه داد:این سوئیچ بیمه ای می خواهد شرایط حضور و اتصال بیمه گر ها با بیمه گذاران را ایجاد کند، زیرا استارتاپها نیاز دارند به نرم افزارهای بیمه گری دسترسی داشته باشند تا بتوانند بیمه نامه ها را مستقیم در سامانه های بیمه گری ثبت کنند. به گفته وی هم اکنون هیچ استارتاپی مستقیم به نرم افزارهای بیمه گری متصل نیست و این سوئیچ می خواهد این امکان را از طریق سامانه سنهاب بیمه مرکزی فراهم کند. وی ادامه داد: استارتاپها پیشنهاد را از بیمه گذاران دریافت می کنند و برای نماینده ها ارسال می کنند و سپس خود نماینده بیمه نامه را صادر می کند،یعنی استارتاپ مستقیم بیمه نامه را صادر نمی کند و برای این که این مشکل حل شود باید یک سری سرویسها از بیمه گرها یا شرکتهای ارایه دهنده خدمات نرم افزاری دریافت کنند که به صورت اتوماتیک و یکجا بیمه نامه را براساس دریافت پیشنهادها از مشتری انجام بدهند. به گفته وی این سوئیچ می خواهد ارتباط بین نرم افزار بیمه گری و استارتاپها را ایجاد کند و کارهای نرم افزارهای استارتاپها را نیز تسریع کند زیرا وقتی بیمه گذاری اطلاعاتی مثلا برای خودروی خویش وارد می کند، باید اصالت سنجی شود و این سوئیچ بیمه می تواند اطلاعات اولیه را از خودرو و بیمه نامه از نرم افزار سنهاب بیمه مرکزی دریافت کند و دراختیار استارتاپ قرار دهد. نعمتی با بیان این که این سوئیچ فضای کسب و کار در صنعت بیمه را روان می کند، درپاسخ به این که آیا زیرساختهای لازم برای چنین کاری وجود دارد، گفت:زیرساختهای ارتباطی و نرم افزاری برای دسترسی این سوئیچ به استارتاپها و سامانه سنهاب برقرار است و الان سرویسهای مشابهی به ناجا، قوه قضاییه و دولت الکترونیک وجود دارد.تنها تفاوتی که هست، بهینه کردن این فضا برای استارتاپها است. وی درخصوص زمان عملیاتی شدن این سوئیچ نیز گفت: فعلا آیین نامه ای در بیمه مرکزی درحال تدوین است که درآن علاوه بر مباحث مربوط به فناوری اطلاعات ، روی نحوه حضور و نقش و شکل گیری استارتاپها نیز مجوزهایی صادر می شود که معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی دارد روی آن کار می کند و پس از نهایی شدن آن سوئیچ بیمه ای نیز فعال خواهد شد. وی در پایان افزود: بدون نهایی شدن این آیین نامه نمی توان زمانی برای فعالیت این سوئیچ اعلام کرد ولی پیاده سازی آن زمانبر نخواهد بود.این سوئیچ کاملا تحت نظر بیمه مرکزی است و ابزار نظارتی برای بیمه مرکزی خواهد بود که بر فضای کسب و کار درصنعت بیمه بتواند نظارت بهتری داشته باشد.

منبع: www.alefbakhabar.com

  نظرات