درباره سامانه IIX Gateway

یکی از وظایف حاکمیتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر فرآیند فروش و صدور انواع بیمه نامه با هدف جلوگیری از تقلب و تضییع حقوق بیمه گذاران است. در سال های اخیر با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از فرآیندهای بیمه گری به شبکه های رایانه ای، اینترنت و فضای مجازی منتقل شده و نتیجه آن ایجاد Startup ها، Insurtech ها و Aggregator ها بوده که رونق بازار بیمه و تسهیل در ارائه خدمات بیمه‌گری را موجب شده و نظارت بیش از پیش بیمه مرکزی ج.ا.ا را می طلبد. سامانه IIX Gateway با هدف ایفای تکالیف حاکمیتی بیمه مرکزی بر فرآیند استعلام نرخ، فروش و صدور برخط بیمه نامه ها تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و بهره برداری شده است.

  نظرات