جایگاه قانونی سامانه IIX Gateway

شورای عالی بیمه در جلسه سیزدهم شهریورماه ۱۳۹۸ و به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آئین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آئین نامه شماره ۹۲.۲ و مکمل آئین‌نامه مذکور تصویب کرد.
براین اساس، تعریف زیر به ماده یک این آئین نامه اضافه شده است:
۵- پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط: مجوزی است که به کارگزار بیمه حقوقی یا سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این آئین‌نامه برای انجام فعالیت‌های زیر در هریک از رشته‌های بیمه موضوع فعالیت، توسط بیمه مرکزی صادر می‌شود:
– ایجاد امکان مقایسه و ارائه مشاوره برخط در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمه‌ای.
– بازاریابی و ایجاد امکان فروش برخط در رشته‌های بیمه‌ای برای موسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه.
– ایجاد امکان واریز برخط حق‌بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی موسسه بیمه.

متعاقب آئین نامه مزبور، هیات عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران در جلسه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ دستورالعمل ماده ۵۱ مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره ۲/۹۲) را مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- کارگزار (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) علاوه بر فعالیت های موضوع ماده ۲ آیین نامه شماره ۹۲ مجاز به انجام فعالیت‌های زیر نیز می باشد:
1- ایجاد امکان مقایسه خدمات بیمه و مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط به متقاضی خدمات بیمه
۲- بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در یک و یا چند رشته بیمه­ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه
۳- ایجاد امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم های مالی موسسه بیمه

تبصره-کارگزاران بیمه حقوقی موجود منوط به دارا بودن شرایط این دستورالعمل می توانند علاوه بر فعالیت های موضوع ماده ۲ آیین نامه شماره ۹۲، فعالیت های مندرج در این ماده را نیز انجام دهند.

ماده ۲- متقاضی دریافت پروانه کارگزاری برخط (آنلاین) در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه شماره۹۲ و مکمل‌های آن باید درخواست کتبی به همراه مستندات مربوط به موارد زیر را به بیمه مرکزی ارسال نماید:
۱- مجوزهای لازم برای انجام کسب و کارهای اینترنتی از نهادهای ذیصلاح در حوزه تجارت الکترونیک شامل ای نماد (از وزارت صنعت، معدن و تجارت) و نماد سامان دهی (از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
۲- دارا بودن زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای ارائه خدمات بیمه ای با امکان ارتباط همزمان بین کارگزار برخط (آنلاین) با موسسات بیمه و بیمه مرکزی و نمایندگان بیمه به تشخیص مرکز فاوای بیمه مرکزی
۳- ارایه مشخصات وب سایت تحت مالکیت کارگزار برخط (آنلاین) که به تشخیص مرکز فاوای بیمه مرکزی برای فعالیت‌های موضوع ماده ۱ این دستورالعمل قابل استفاده باشد.
۴- گواهی امنیت دریافتی در خصوص الزامات امنیتی وب سایت از آزمایشگاه های تست امنیت مورد تایید مرکز فاوای بیمه مرکزی

ماده ۳- پروانه كارگزاري برخط (آنلاین) پس از دريافت مدارك موضوع ماده ۲ این دستورالعمل، تاييديه مرکز فاوای بیمه مرکزی مبنی بر امکان اتصال به سیستم های مالی موسسات بیمه به منظور واریز آنلاین حق بیمه، تاییدیه محل فعاليت و احراز سایر شرایط لازم، صادر و برای دوره¬های بعد قابل تمدید خواهد بود.
تبصره- صدور پروانه کارگزاری برخط (آنلاین) برای کارگزاران حقوقی موجود متقاضی منوط به رعایت این ماده و اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه وفق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی و سایر مستندات مربوط خواهد بود.
ماده ۴- از تاریخی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کرد تبادل اطلاعات کارگزار برخط(آنلاین) با بیمه مرکزی، موسسات بیمه و نمایندگان آنها صرفا از طریق سوئیچ بیمه انجام می¬شود. همچنین از تاریخ مذکور کارگزار بیمه برخط (آنلاین) موظف به رعایت موارد زیر است:
1- سرویس¬های استعلام آنلاین نرخ و شرایط رشته¬های بیمه¬ای موضوع فعالیت خود را صرفا از سوئیچ بیمه¬ای دریافت کند.
۲- کلیه اطلاعات مربوط به فرم پیشنهاد تکمیل و تایید شده توسط متقاضی خدمات بیمه را به سوئیچ بیمه ارسال نماید.

ماده 5- مسئولیت طراحی و اداره سوئیچ بیمه به عهده مرکز فاوای بیمه مرکزی است که خدمات زیر را ارایه می دهد:
۱-1- دریافت API های استعلام نرخ و شرایط بیمه نامه، فرآیند صدور بیمه نامه، دریافت و واریز حق بیمه به حساب موسسه بیمه از ارائه کنندگان نرم افزارهای بیمه گری به موسسات بیمه
۲-1- دریافت API های استعلام اطلاعات پایه و سوابق بیمه ای مورد بیمه، اطلاعات فردی/حقوقی بر مبنای کد ملی / شناسه ملی متقاضی خدمات بیمه ای، اطلاعات پایه خودروها و … از سامانه سنهاب بیمه مرکزی
تبصره- موسسات بیمه و تولید کنندگان نرم افزارهای بیمه گری برای این موسسات موظفند سرویس های API مورد نیاز برای اجرایی شدن این ماده را در اختیار بیمه مرکزی و سوئیچ بیمه قرار دهند.

ماده ۶- کارگزار بیمه برخط (آنلاین) موظف است در طراحی وب سایت خود موارد زیر را رعایت نماید:
۱- تصویر مجوز فعالیت و پروانه كارگزاري برخط(آنلاین) را در صفحه اصلی سایت خود به نحوی که به سادگی قابل رویت باشد قرار دهد و کد فعالیت خود را در صفحه اصلی سایت درج نماید.
۲- محتوا و مطالب مندرج در سایت و فرآیند ثبت درخواست و اطلاعات متقاضی خدمات بیمه را طبق این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوط تنظیم نماید.
۳- اطلاعات مازاد بر آنچه طبق قوانین و مقررات مربوط ضروری است از متقاضی خدمات بیمه، اخذ ننماید.
۴- جزئیات مربوط به نحوه تکمیل فرم پیشنهاد و تشریح پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از روی عمد را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند.
۵- امکان مطالعه فایل شرایط عمومی بیمه نامه مورد تایید موسسات بیمه طرف قرارداد که حداقل شامل وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، استثنائات، تاریخ شروع و انقضای بیمه نامه، میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن، نحوه و مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت و سایر توضیحات لازم و تایید مطالعه آن توسط متقاضی خدمات بیمه را ایجاد نماید.
تبصره – اطلاعات این بند باید به نحوی ارائه شود که امکان مقایسه خدمات بیمه را از نظر قیمت، مدت و شرایط برای متقاضی خدمات بیمه فراهم سازد.
۶- بر اساس اطلاعات دریافتی از متقاضی خدمات بیمه ، میزان دقیق حق بیمه را محاسبه و به وی اعلام نماید.
۷- در صورت خرید بیمه نامه به صورت اقساطی، تعداد و مبلغ هر قسط را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند و پس از دریافت شماره چک¬های مربوط توسط متقاضی، نسبت به اعلام مشخصات چک¬های مذکور به موسسه بیمه برای درج در بیمه نامه اقدام نماید.
۸- فرآیند ثبت درخواست متقاضی به نحوی باشد که پس از پایان فرآیند ثبت و قبل از صدور بیمه‌نامه امکان کنترل به منظور تایید یا انصراف ‌برای متقاضی خدمات بیمه فراهم باشد.
۹- بعد از ثبت درخواست و صدور بیمه نامه به متقاضی خدمات بیمه کد رهگیری ارائه شود تا امکان اطلاع متقاضی خدمات بیمه از مواردی از قبیل شماره بیمه نامه، مشخصات موسسه بیمه منتخب، مشخصات کامل بیمه گذار و بیمه شده، تاریخ شروع و پایان اعتبار بیمه نامه، جدول تعهدات بیمه گر و میزان حق بیمه قبل از دریافت اصل بیمه نامه فراهم گردد.

ماده ۷- انجام فعالیت های موضوع ماده ۱ این دستورالعمل بدون اخذ پروانه کارگزاری برخط (آنلاین) و کد فعالیت از بیمه مرکزی ممنوع است. موسسات بیمه و نمایندگان آنها موظفند در صورت تمایل به استفاده از خدمات مذکور، صرفا با کارگزار برخطی (آنلاین) که پروانه فعالیت از بیمه مرکزی دریافت نموده¬اند، همکاری نمایند. از ابتدای سال ۱۳۹۹ قبول بیمه به صورت بر خط (آنلاین) توسط موسسه بیمه از هر شخص در صورتی که فاقد پروانه کارگزاری برخط (آنلاین) معتبر باشد، ممنوع است. اشخاصی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل فعالیت¬های مندرج در ماده ۱ این دستورالعمل را انجام می¬داده¬اند، موظف¬اند تا تاریخ مذکور وضعیت خود را با الزامات مقرر در این دستورالعمل منطبق نمایند.

  نظرات