چشم انداز سامانه IIX Gateway

پس از اتمام تولید و توسعه سامانه IIX Gateway در افق پنج ساله 1403 این سامانه قادر است امکان استعلام نرخ و صدور برخط بیمه نامه های زیر را فراهم نموده و به بیمه مرکزی ج.ا.ا امکان نظارت بر تمامی فعالیت های برخط بیمه گری که توسط مشتریان کارگزاران برخط بیمه آغاز و به پرداخت و صدور انواع بیمه نامه منجر می شود را فراهم سازد:
 بیمه شخص ثالث و مازاد
 بیمه بدنه خودرو
 بیمه آتش سوزی
 بیمه درمان (تکمیل درمان)
 بیمه باربری
 بیمه حوادث
 بیمه عمر
 بیمه مسئولیت
 بیمه مهندسی
 بیمه اعتبار
 بیمه پول
 بیمه نفت و انرژی
 بیمه کشتی
 بیمه هواپیما
 سایر انواع بیمه

  نظرات